Xem Ngày Tốt Làm Nhà Sửa Nhà Tháng 01 Năm 2023

Đăng bởi Kiến Trúc & Nội Thất Smallhome
13/12/ 2022
1052 lượt xem

XEM NGÀY TỐT KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023

Đây là danh sách ngày đẹp nhất trong tháng 1 năm 2023 để người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi chọn là ngày khởi công. Ngoài ra để xem chi tiết ngày đẹp khởi công trong tháng này đừng quên chọn tuổi mình ở trên. Để chọn được ngày tốt nhất và các thủ tục cần thiết khi tiến hành khởi công xây dựng trong tháng 01/2023.

Thứ 2, ngày 2 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 11/12/2022 )

 • Ngày Canh Thân tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Thứ 4, ngày 4 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 13/12/2022 )

 • Ngày Nhâm Tuất tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ;

Thứ 5, ngày 5 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 14/12/2022 )

 • Ngày Quý Hợi tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59))
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Chủ Nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 17/12/2022 )

 • Ngày Bính Dần tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Thứ 2, ngày 9 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 18/12/2022 )

 • Ngày Đinh Mão tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Thứ 4, ngày 11 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 20/12/2022 )

 • Ngày Kỷ Tỵ tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Thứ 7, ngày 14 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 23/12/2022 )

 • Ngày Nhâm Thân tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ;

Thứ 2, ngày 16 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 25/12/2022 )

 • Ngày Giáp Tuất tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ;

Thứ 3, ngày 17 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 26/12/2022 )

 • Ngày Ất Hợi tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Thứ 6, ngày 20 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 29/12/2022 )

 • Ngày Mậu Dần tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Thứ 7, ngày 21 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 30/12/2022 )

 • Ngày Kỷ Mão tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 01/01/2023 )

 • Ngày Canh Thìn tháng Giáp Dần, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ;

Thứ 2, ngày 23 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 02/01/2023 )

 • Ngày Tân Tỵ tháng Giáp Dần, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Thứ 4, ngày 25 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 04/01/2023 )

 • Ngày Quý Mùi tháng Giáp Dần, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59, Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 07/01/2023 )

 • Ngày Bính Tuất tháng Giáp Dần, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ;

Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 09/01/2023 )

 • Ngày Mậu Tý tháng Giáp Dần, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Thứ 3, ngày 31 tháng 1 năm 2023 ( Âm lịch: Ngày 10/01/2023 )

 • Ngày Kỷ Sửu tháng Giáp Dần, năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Để lại nhận xét của bạn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THIẾT KẾ

Yêu cầu tư vấn của Bạn sẽ được gửi tới Kiến Trúc Sư SmallHome sẽ trả lời sớm nhất có thể thông qua Email, điện thoại.

Gợi ý viết yêu cầu: Địa chỉ khu đất, diện tích đất, mặt tiền, chiều dài. Loại hình bạn lựa chọn (biệt thự, nhà phố …) Bạn định xây mấy tầng. Mỗi tầng bạn yêu cầu các phòng nào, không gian nào. Số tiền dự kiến ...