Xem Ngày Tốt Làm Nhà Sửa Nhà Tháng 05 Năm 2023

Đăng bởi Kiến Trúc & Nội Thất Smallhome
04/02/ 2023
216 lượt xem

Xem Ngày Tốt Làm Nhà Sửa Nhà Tháng 05 Năm 2023

Đây là danh sách xem ngày tốt làm nhà sửa nhà tháng 05 năm 2023 để người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi chọn là ngày khởi công. Để chọn được ngày tốt nhất và các thủ tục cần thiết khi tiến hành khởi công xây dựng trong tháng 05/2023 mời các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Hình ảnh : Ngày tốt làm nhà, sửa nhà tháng 05 năm 2023

Ngày tốt nhất động thổ xây dựng tháng 05 năm 2023

Thứ 3, ngày 02 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 13/03/2023)

 • Ngày Canh Thanh, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tí (23:00-0:59) , Sửu (1:00-2:59) , Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Mùi (13:00-14:59) , Tuất (19:00-20:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Hình ảnh : Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

Thứ 4, ngày 03 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 14/03/2023)

 • Ngày Tân Dậu, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tí (23:00-0:59) , Dần (3:00-4:59) , Mão (5:00-6:59) , Ngọ (11:00-12:59) , Mùi (13:00-14:59) , Dậu (17:00-18:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Hình ảnh : Ngày Kim Đường Hoàng đạo

Thứ 6, ngày 05 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 16/03/2023)

 • Ngày Quý Hợi, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1:00-2:59) , Thìn (7:00-8:59) , Ngọ (11:00-12:59) , Mùi (13:00-14:59) , Tuất (19:00-20:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Hình ảnh : Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

Thứ 2, ngày 08 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 19/03/2023)

 • Ngày Bính Dần, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tí (23:00-0:59) , Sửu (1:00-2:59) , Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Mùi (13:00-14:59) , Tuất (19:00-20:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Hình ảnh : Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

Thứ 4, ngày 10 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 21/03/2023)

 • Ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59) , Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Thân (15:00-16:59) , Dậu (17:00-18:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ;

Hình ảnh : Ngày Thanh Long Hoàng đạo

Thứ 5, ngày 11 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 22/03/2023)

 • Ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1:00-2:59) , Thìn (7:00-8:59) , Ngọ (11:00-12:59) , Mùi (13:00-14:59) , Tuất (19:00-20:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Hình ảnh : Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 25/03/2023)

 • Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tí (23:00-0:59) , Sửu (1:00-2:59) , Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Mùi (13:00-14:59) , Tuất (19:00-20:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Hình ảnh : Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

Thứ 2, ngày 15 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 26/03/2023)

 • Ngày Quý Dậu, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tí (23:00-0:59) , Dần (3:00-4:59) , Mão (5:00-6:59) , Ngọ (11:00-12:59) , Mùi (13:00-14:59) , Dậu (17:00-18:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Hình ảnh : Ngày Kim Đường Hoàng đạo

Thứ 4, ngày 17 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 28/03/2023)

 • Ngày Ất Hợi, tháng Bính Thìn năm Quý Mão
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1:00-2:59) , Thìn (7:00-8:59) , Ngọ (11:00-12:59) , Mùi (13:00-14:59) , Tuất (19:00-20:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Hình ảnh : Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

Thứ 6, ngày 19 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 01/04/2023)

 • Ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59) , Mão (5:00-6:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Thân (15:00-16:59) , Tuất (19:00-20:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Hình ảnh : Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

Thứ 2, ngày 22 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 04/04/2023)

 • Ngày Canh Thìn, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59) , Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Thân (15:00-16:59) , Dậu (17:00-18:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ;

Hình ảnh : Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

Thứ 4, ngày 24 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 06/04/2023)

 • Ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tí (23:00-0:59) , Sửu (1:00-2:59) , Mão (5:00-6:59) , Ngọ (11:00-12:59) , Thân (15:00-16:59) , Dậu (17:00-18:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59) ;

Hình ảnh : Ngày Thanh Long Hoàng đạo

Thứ 5, ngày 25 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 07/04/2023)

 • Ngày Quý Mùi, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59) , Mão (5:00-6:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Thân (15:00-16:59) , Tuất (19:00-20:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Hình ảnh : Ngày Minh Đường Hoàng đạo

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 10/04/2023)

 • Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59) , Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Thân (15:00-16:59) , Dậu (17:00-18:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ;

Hình ảnh : Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

Thứ 2, ngày 29 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 11/04/2023)

 • Ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1:00-2:59) , Thìn (7:00-8:59) , Ngọ (11:00-12:59) , Mùi (13:00-14:59) , Tuất (19:00-20:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Hình ảnh : Ngày Kim Đường Hoàng đạo

Thứ 4, ngày 31 tháng 05 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 13/04/2023)

 • Ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3:00-4:59) , Mão (5:00-6:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Thân (15:00-16:59) , Tuất (19:00-20:59) , Hợi (21:00-22:59) ,
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59) ;

Hình ảnh : Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

Để lại nhận xét của bạn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THIẾT KẾ

Yêu cầu tư vấn của Bạn sẽ được gửi tới Kiến Trúc Sư SmallHome sẽ trả lời sớm nhất có thể thông qua Email, điện thoại.

Gợi ý viết yêu cầu: Địa chỉ khu đất, diện tích đất, mặt tiền, chiều dài. Loại hình bạn lựa chọn (biệt thự, nhà phố …) Bạn định xây mấy tầng. Mỗi tầng bạn yêu cầu các phòng nào, không gian nào. Số tiền dự kiến ...